Prześlij sugestię

Filtry zaawansowane

Produkty

HRM ×
Asystent HRM 2013 to narzędzie przeznaczone do zarządzania zasobami ludzkimi (ang. Human Resource Management, HRM). Jego głównymi odbiorcami są agencje pracy i inne firmy zajmujące się prowadz…