Prześlij sugestię

Platforma Edito E-learning

Opis

Platforma e-learningowa od Ideo Sp. z o.o. http://www.ideo.pl

Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia jest kluczem w dziedzinie zdalnego nauczania. Ze swojej strony proponujemy wdrożenie Platformy e-learningowej z wszystkimi funkcjonalnościami umożliwiającymi prowadzenie nauczania przez Internet. Jest to oddzielna aplikacja w ramach Platformy Edito, która może być bez problemu integrowana z pozostałymi częściami systemu Edito CMS lub Edito Intranet.

Na bazie Platformy e-learningowej powstaje oddzielna strona www (lub sekcja serwisu w subdomenie), w której umieszczane są materiały szkoleniowe. Są one następnie udostępniane użytkownikom (kursantom), których administrator systemu może dzielić na grupy, wyznaczać obszary dostępu, itd.

Edito CMS to już nie tylko zaawansowany system zarządzania treścią, ale platforma, na bazie której powstają zaawansowane aplikacje webowe.

Atutem platformy i aplikacji opartych o system Edito CMS jest to, iż są one ze sobą w pełni kompatybilne. Mogą współpracować tworząc jeden większy system CMS. Mogą również działać osobno, stanowiąc efektywne narzędzia do realizacji konkretnego celu.

Platforma Edito to system CMS, który charakteryzuje się modułową budową, jest systemem skalowalnym i wysoce elastycznym. Umożliwia to dostosowanie systemu do wymagań klienta i potrzeb inwestycji. System pozwala na samodzielne zarządzanie treścią i strukturą informacji w serwisie, tworzenie nowych kategorii/działów, dalszą rozbudowę serwisu, a także jego efektywne pozycjonowanie.

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Dostępne wsparcie techniczne:
Polska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Strona produktu: http://www.elearning.ideo.pl/
Uwierzytelniania użytkowników:
e-learning: