Prześlij sugestię

Opis

IBM Cognos Business Intelligence jest zintegrowanym pakietem funkcji do inteligentnejanalizy danych, który obejmuje całą gamę funkcjonalności pozwalających lepiej zrozumiećdane firmy. Każdy osoba w organizacji może wykorzystać IBM Cognos BI w celuwyświetlania lub tworzenia raportów biznesowych, analizowania danych oraz monitorowaniazdarzeń i metryk. Pozwala to podejmować efektywne decyzje biznesowe.

IBM Cognos Business Intelligence udostępnia raporty, analizy, kokpity i karty wyników, które pomagają w interpretacji wyników biznesowych. Użytkownicy mogą swobodnie eksplorować informacje, analizować najważniejsze fakty i sprawnie uzgadniać decyzje w gronie osób zainteresowanych danym zagadnieniem.

  • Raporty dostarczają użytkownikom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w oparciu o fakty.
  • Kokpity pozwalają użytkownikom na interaktywny dostęp do treści i prezentowanie ich w sposób dostosowany do indywidualnego toku myślenia.
  • Funkcje analityczne pozwalają spojrzeć na informacje pod różnymi kątami i zobaczyć je w różnych perspektywach, tak aby stały się podstawą do podejmowania trafnych decyzji.
  • Mechanizmy pracy grupowej to między innymi narzędzia komunikacyjne i społecznościowe, które stymulują wymianę myśli i koncepcji w procesie decyzyjnym.
  • Karty wyników automatyzują rejestrowanie i monitorowanie metryk biznesowych oraz zarządzanie nimi, tak aby możliwe było porównywanie wyników rzeczywistych z celami strategicznymi i operacyjnymi.

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Angielska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Dostępne wsparcie techniczne: (Infolinia, Usługi zdalnego wsparcia technicznego,)
Strona produktu: http://www-03.ibm.com/software/products/pl/pl/business-intelligence
BI & controlling: