Prześlij sugestię

Opis

Asystent HRM 2013 to narzędzie przeznaczone do zarządzania zasobami ludzkimi (ang. Human Resource Management, HRM). Jego głównymi odbiorcami są agencje pracy i inne firmy zajmujące się prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i pośredniczących w zatrudnianiu. Program pozwala na gromadzenie danych o kandydatach, przetwarzanie ich i analizowanie. Umożliwia również przechowywanie danych o zleceniodawcach, prowadzenie projektów, planowanie zadań, mechanizm przypomnień, historię kontaktów i wiele innych. Umożliwia także dodawanie załączników do różnych rekordów, skanowanie dokumentów bezpośrednio do programu, obsługę grup drzewiastych itp.

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Dostępne wsparcie techniczne:
Polska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Strona produktu: http://meteoryt.pl/Asystent_HRM_2013_PRO-d35-82.html
HRM: