Prześlij sugestię

Opis

System VITIS jest narzędziem służącym do analizy funkcjonowania głównych obszarów działalności firmy. Jest to autorskie rozwiązanie klasy Business Intelligence, stworzone z myślą o wykorzystaniu gromadzonych w systemach informatycznych firmy danych, poprzez przekształcanie ich w informacje. Z informacji tych uzyskujemy konkretną wiedzę na temat zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Posiadanie tej wiedzy przynosi decydentom ogromne korzyści. Umożliwia przewidywanie zmian zachodzących w otoczeniu, szybkie reagowanie oraz wypracowywanie efektywnych strategii na przyszłość. Z tego powodu narzędzia klasy Business Intelligence cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania finansami.

Elastyczność systemu VITIS pozwala na wykorzystanie go zarówno jako samodzielnego narzędzia, jak i w pełni zintegrowanego elementu całego systemu informatycznego firmy. Połączenie systemu VITIS z systemem ERP SyKOF czyni go niezwykle skutecznym narzędziem analityki biznesowej, które pozwala na pełne wykorzystanie gromadzonych w firmie danych.

System VITIS wspiera działalność biznesową w bardzo szerokim zakresie. Poza ujednoliceniem danych spływających z całego systemu informatycznego firmy, znacznie przyspiesza dostęp do potrzebnych informacji. Usprawnia procesy planowania strategicznego oraz ułatwia prognozowanie efektów podejmowanych działań. Prowadzi do maksymalizacji efektywności funkcjonowania firmy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Polska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Strona produktu: http://www.sykom.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=241
BI & controlling: