Prześlij sugestię

Opis

TETA Personel.NET to wszechstronne narzędzie, gwarantujące niezwykle szeroką funkcjonalność oraz stabilne i przyjazne użytkownikowi działanie. System dedykowany jest dla firm i instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. „twardego” jak i „miękkiego” HR. Dzięki niemu Państwa dział personalny będzie w stanie realizować zadania, których nie wspiera większość systemów oferowanych przez innych dostawców.

Duża popularność rozwiązań kadrowo-płacowych TETY jest ściśle związana z ogromnym zakresem funkcjonalnym. TETA Personel.NET, poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również szereg dodatkowych narzędzi do obsługi umów cywilnoprawnych, działalności socjalnej, BHP, kasy zapomogowo-pożyczkowej, zarządzania organizacją firmy oraz zarządzania personelem.

Warto też wspomnieć o modułach dedykowanych dla firm o specyficznej działalności. Z myślą o nich powstały takie aplikacje jak Praca Czasowa.NET – moduł dedykowany dla Agencji Pracy Czasowej – oraz Zakład Pracy Chronionej.NET.

Funkcjonalność systemu dopełniają specjalistyczne narzędzia TETA HRM oraz HR Analizer. Pierwsze z nich stanowi samoobsługową platformę internetową dla pracowników, drugie odpowiada za analizy i budżetowanie środków związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Dodatkową pozycję w ofercie HR stanowią zaawansowane rozwiązania dedykowane do obszarów rekrutacji i ocen pracowniczych. Oczywiście wszystkie rozwiązania dodatkowe są w pełni zintegrowane z systemem TETA Personel.NET.

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Dostępne wsparcie techniczne: (Centrum Kompetencyjne, infolinia)
Polska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Strona produktu: http://www.bmm.com.pl/informatyka-w-zarzadzaniu/oferta/oprogramowanie-dla-hr/teta-personel/
Uwierzytelniania użytkowników:
HRM: