Prześlij sugestię

Opis

GanttProject - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.GanttProject jest w całości napisany w języku Java, dzięki temu może być uruchomiony w każdym systemie operacyjnym obsługującym ten język, takim jak: Linux, Windows, Mac OSX i inne. Cały program opiera się na licencji GPL.

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Angielska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Inne wersje językowe: (Możliwość przełączenia języka aplikacji na prawie 50 różnych języków)
Strona produktu: http://ganttproject.biz
Uwierzytelniania użytkowników:
Zarządzanie projektami: