Prześlij sugestię

Opis

SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. Swym działaniem obejmuje procesy zachodzące w:

  • Firmach o różnych profilach działalności (produkcja, budownictwo, usługi, handel)
  • Uczelniach wyższych
  • Jednostkach medycznych
  • Instytutach badawczych
  • Jednostkach rządowych

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Polska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Strona produktu: http://www.simple.com.pl/produkty/simpleerp/
Uwierzytelniania użytkowników:
ERP: