Prześlij sugestię

Opis

Język skryptowy na licencji open source umożliwiający automatyzację czynności w środowisku Windows przy wykorzystaniu skrótów klawiszowych oraz makr. Poprzez zdefiniowanie własnych skrótów klawiszowych oraz przypisanie im odpowiednich akcji automatyzujemy wykonywanie czynności podczas naszej pracy. Dla każdego nowoutworzonego skrótu klawiszowego możemy przypisać akcję odpowiedzialną za wykonanie pewnych czynności takich jak: wpisywanie tekstu, klikanie, itp. Autohotkey umożliwia również tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

Atrybuty:

Atrybuty stałe:
Angielska wersja językowa interfejsu użytkownika:
Cena (PLN): 0
Czas użytkowania: Na zawsze
Dostępne wsparcie techniczne: (www.autohotkey.com/board/forum/48-support/)
Ilość użytkowników: bez ograniczeń
Licencja: Opensource
Strona produktu: www.autohotkey.com